Kawana Selection MG Manuka Honey

250g Jars

500g Jars

1kg Jars

*********************

Three Sizes 250g/500g/1kg