Kawana Selection MG Manuka Honey

250g Jars

 

500g Jars

 

1kg Jars

 

*********************

 

 

Three Sizes 250g/500g/1kg